Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Bekendmakingen

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning
De heer PETER GIJSEN namens STUDIEBUREAU GEOTEC, met als adres Riem-sterweg 117, 3740 Bilzen deelt mee dat hij op 3 april 2017 een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Reinkensweg 11, 13 en 15 met als kadastrale omschrijving (afd. 5) sectie B 12 W en (afd. 5) sectie B 12 A2. Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een bestaande verkaveling. Het betreft een verkaveling voor woningbouw. De aanvraag ligt van 8 mei tot en met 6 juni ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De heer PETER GIJSEN namens STUDIEBUREAU GEOTEC, met als adres Riem-sterweg 117, 3740 Bilzen deelt mee dat hij op 3 april 2017 een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Reinkensweg 16, 18, 20 en 22 met als kadastrale omschrijving (afd. 5) sectie B 4 P en (afd. 5) sectie B 4 N. Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een bestaande verkaveling. Het betreft een verkaveling voor woningbouw.
De aanvraag ligt van 8 mei tot en met 6 juni ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning
De heer Delfino MELIS met als adres Pauwengraaf 15, 3630 Maasmechelen deelt mee dat hij op 28 maart 2017 een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nachtegaallaan 49 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B 1641 X. Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een bestaande verkaveling. Het betreft een verkaveling voor woningbouw. De aanvraag ligt van 3 mei tot en met 2 juni ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking beslissing

Beslissing Schepencollege d.d. 14/04/2017 inzake de melding van stedenbouwkundige handelingen, ingediend door de heer Gunther VANGELOVEN woonachtig te Sportlaan 53A, 3650 Dilsen-Stokkem, meer bepaald voor het plaatsen van een afdak te Sportlaan 53A, 3650 Dilsen-Stokkem. Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 26/04/2017 tot 26/05/2017, 12h00. Gedurende die periode kan er een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De heer Davy Vanderlinden, met als adres Haverstraat 10, 3650 Dilsen-Stokkem deelt mee dat hij op 29 maart 2017 een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Haverstraat 10 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 441A. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport en een terrasoverkapping. De aanvraag ligt van 1 mei tot en met 31 mei ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De heer Jean Venken, met als adres Stokkemerbaan 148, 3650 Dilsen-Stokkem deelt mee dat hij op 21 maart 2017 een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Stokkemerbaan 148 en met als kadastrale omschrijving (afd. 4) sectie A 47 D. Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een tuinafsluiting. De aanvraag ligt van 26 april tot en met 26 mei ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De heer Sven Hoeven, met als adres Kromstraat 2B, 3650 Dilsen-Stokkem deelt mee dat hij op 28 maart 2017 een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kromstraat 2B en met als kadastrale omschrijving (afd. 3) sectie B 1326 E. Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een terrasoverkapping. De aanvraag ligt van 24 april tot en met 24 mei ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: bekendmaking van een beslissing over een aanvraag van omgevingsvergunning
Beslissing Schepencollege d.d. 14/04/2017 inzake de aanvraag tot omgevingsvergunning ( klasse 2) ingediend door Ronny Vankevelaer  strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een feestzaal gelegen te Dilsen-Stokkem, Arnold-Sauwenlaan 90.
Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 21/04/2017 tot 20/05/2017, 12h00. 
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Deputatie van de provincie Limburg. De procedure wordt bepaald door het Decreet betreffende de omgevingsvergunning (art. 52 e.v.). De uiterste datum voor indienen van het beroep is 21 mei 2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht.

Beslissing Schepencollege d.d. 14/04/2017 inzake de aanvraag tot omgevingsvergunning ( klasse 2) ingediend door strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een feestzaal gelegen te Dilsen-Stokkem, Arnold-Sauwenlaan 90.

Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 21/04/2017 tot 20/05/2017, 12h00.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Deputatie van de provincie Limburg. De procedure wordt bepaald door het Decreet betreffende de omgevingsvergunning (art. 52 e.v.). De uiterste datum voor indienen van het beroep is 21 mei 2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Mevrouw Marijke Vleeschouwers, met als adres Schoolstraat 52, 3650 Dilsen-Stokkem deelt mee dat ze op 17 maart 2017 een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Schoolstraat 52 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 532 L. Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een tuinafsluiting. De aanvraag ligt van 20 april tot en met 19 mei ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning
De heer en mevrouw JANSSEN-JACOBS, met als adres Nieuwstraat 27 bus 5, 3650 Dilsen-Stokkem delen mee dat ze op 17 maart 2017 een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling hebben ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hoogbaan 28 & , Hoogbaan 28A en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 39 A (deel), (afd. 1) sectie B 39/2 A (deel) en (afd. 1) sectie B 44 G (deel). Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een bestaande verkaveling. Het betreft een verkaveling voor woningbouw. De aanvraag ligt van 19 april tot en met 18 mei ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking beslissing


Beslissing Schepencollege d.d. 17/03/2017 inzake de melding van stedenbouwkundige handelingen, ingediend door de heer Mathijs RUTTEN woonachtig te Klaverstraat 52, 3650 Dilsen-Stokkem, meer bepaald voor het starten van een zorgwoning te Klaverstraat 52, 3650 Dilsen-StokkemDeze beslissing wordt ter inzage gelegd van 20/03/2017 tot 18/04/2017, 12h00. Gedurende die periode kan er een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking beslissing
Beslissing Schepencollege d.d. 07/04/2017 inzake de omgevingsvergunning klasse 3 ingediend door Yvo Dreesen wonende te St. Jansweg 1, 3650 Dilsen-Stokkem strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning (melding gastank 1.000L) gelegen te Dilsen-Stokkem, St. Jansweg 1. Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 18/04/2017 tot 17/05/2017, 12h00. Voor meer info, zie bijlage. Gedurende die periode kan er een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.
Beslissing Schepencollege d.d. 10/03/2017 inzake de omgevingsvergunning klasse 3 ingediend door GARAGE OPDENAKKER BVBA gevestigd te Rijksweg 302, 3650 Dilsen-Stokkem strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning (melding) gelegen te Dilsen-Stokkem, Ondernemerspark 51. Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 20/03/2017 tot 18/04/2017, 12h00. Gedurende die periode kan er een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan. 

Omgevingsvergunning: Openbaar onderzoek aanvraag

Milieuvergunningsaanvraag: Openbaar onderzoek
Openbaar onderzoek van de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Rofix Rubber Recycling Meerkensstraat 40 strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning gelegen te Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 40. Het betreft een aanvraag tot hernieuwing van de bestaande milieuvergunning voor het recycleren van rubbers en kunststoffen en afwijking van art. 5.2.1.2&2 (geijkte weegbrug). Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 10 april 2017 tot 9 mei 2017, 12h00. Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst.

Contact
Milieudienst
REGLEMENTEN GEMEENTERAAD

Gemeenteraad 14 november 2016
Politiereglement ter beteugeling van overlast - herziening: goedkeuring
Bekendgemaakt op 29 november 2016

Gemeenteraad 10 oktober 2016
Toelagereglement erkende adviesraden
Politiereglement brandveiligheid horecazaken
Bekendgemaakt op 11 oktober 2016

Gemeenteraad 9 mei 2016
Retributiereglement inzameling huishoudelijke en vergelijkbare afvalfracties DIFTAR 2016-2019 - herziening van het besluit van de gemeenteraad van 13 oktober 2014: goedkeuring.
Bekendgemaakt op 10 mei 2016

Gemeenteraad 14 december 2015
Huishoudelijk reglement voor de organisatie van het vissen in Dilsen-Stokkem - herziening van het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2015: goedkeuring.
Bekendgemaakt op 15 december 2015
BEKENDMAKINGEN RUIMTELIJKE ORDENING

Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor Lanklaar worden vastgelegd

Doorheen de bebouwde kern van Lanklaar loopt de Vrietselbeek. Echter is deze waterloop slechts op enkele plaatsen zichtbaar aanwezig. Toch liggen er nog een aantal te ontwikkelen zones rond deze beek. De stad onderzoekt momenteel de mogelijkheden om deze zones een invulling te geven, waarbij de Vrietselbeek een prominente rol zal spelen en zichtbaar aanwezig zal zijn bij nieuwe ontwikkelingen. De stad is daarom gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Lanklaar.

Voorafgaand aan de opmaak van dit GRUP, werd een planMERscreeningsnota opgesteld. In deze nota werd onderzocht of er milieueffecten op mens en omgeving te verwachten zijn in de toekomst. De dienst MER van de Vlaamse Overheid besliste dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. U kan deze screeningsnota en de beslissing van de dienst MER raadplegen op de dienst RO van de stad of op www.mervlaanderen.be (dossiernr. SCRPL16117).

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4721.pdf
https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4721.pdfToekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het centrum van Rotem worden vastgelegd

Het centrum van Rotem bevindt zich aan de Haagstraat, in de zone rond de kerk en de school. Om het centrum verder te versterken onderzoekt de stad momenteel de mogelijkheden om het gemeenteplein aan de school af te bouwen met nieuwe woningen. De stad is daarom gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het centrum van Rotem (onmiddellijke omgeving van het plein).

Voorafgaand aan de opmaak van dit GRUP, werd een planMERscreeningsnota opgesteld. In deze nota werd onderzocht of er milieueffecten op mens en omgeving te verwachten zijn in de toekomst. De dienst MER van de Vlaamse Overheid besliste dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. U kan deze screeningsnota en de beslissing van de dienst MER raadplegen op de dienst RO van de stad of op www.mervlaanderen.be (dossiernr. SCRPL16084).

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4704.pdf

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4704.pdf 


Afschaffing chemin nr. 4 Kruisstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft een openbaar onderzoek opgestart voor de afschaffing van chemin nr. 4 (Kruisstraat genaamd) in de Atlas van de Buurtwegen van Dilsen. Klik hier voor de bekendmaking. Afschaffing chemin nr. 19 Tweede Vossenbergstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft een openbaar onderzoek opgestart voor de afschaffing van chemin nr. 19 (Tweede Vossenbergstraat genaamd) in de Atlas van de Buurtwegen van Dilsen. Klik hier voor de bekendmaking. 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar