Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Belastingen en retributiesBelastingen
Opcentiemen (10%) inning verkeersbelasting door Hogere Overheid
Inning belastingen taxivergunningen en verhuur voertuig met bestuurder door decreet Hogere Overheid

Aanplakborden 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Aanvragen, vernieuwingen, verandering van hinderlijke inrichtingen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Aanvullende personenbelasting 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Administratieve stukken burgerzaken 2017-2019 (publicatie: 14/04/2017)
Banken en financiële instellingen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Drankslijterijen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Gewestelijke milieuheffing stortplaatsen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Grind 2014-2019 (publicatie: 19/12/2014)
Hinderlijke inrichtingen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Huisvuil 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Leegstand gebouwen en woningen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Onroerende voorheffing 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Publiciteitsbladen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013): Inlichtingenfiche
Schroot en buitengebruikgestelde voertuigen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Tweede verblijven 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)


Retributies/tariefreglementen

Activiteiten-onkosten IVA Stedelijke Humaniora (publicatie: 20/12/2009)
Kaderreglement inzake activiteiten/onkosten voor Toerisme (publicatie : 09/05/2017)
Afgifte van diverse vergunningen en aktenames van de dienst omgeving (publicatie: 17/02/2017)
Bibliotheek (publicatie: 19/12/2013)

Culturele infrastructuur (publicatie: 18/04/2014)
Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO) (publicatie: 19/12/2013)
Huurgelden muziekinstrumenten (publicatie: 19/12/2013)
Organisatie van het vissen (publicatie: 21/12/2015)
Sportinfrastructuur (publicatie: 18/04/2015)
't Kadeeke (publicatie: 16/03/2015)
Vaststelling tarieven niet-zonaal leerlingenvervoer van stedelijk gewoon basisonderwijs (schoolbusabonnement) schooljaar 2016-2017 (publicatie: 17/09/2016)
Voor- en naschoolse opvang SBS De Horizon (publicatie: 13/09/2016)
Vrijetijdsaanbod (publicatie: 19/12/2013)

Aanvraag tweede gezinscontainer (publicatie: 19/12/2013)
Dienstverlening stedelijke werkplaatsen (publicatie: 19/12/2013)
Grafconcessies en grafelementen (publicatie: 19/12/2013)
Inzameling huishoudelijke en vergelijkbare afvalfracties DIFTAR (publicatie: 25/05/2016)
Standplaats kermissen (publicatie: 19/12/2013)
Stedelijke drukkerij (publicatie: 19/12/2013)

Verkoop rattenvergif (publicatie: 19/12/2013)
Verkoop strooizout aan particulieren en bedrijven (publicatie: 19/12/2013)
Werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (publicatie: 13/11/2015)
Administratieve stukken stedelijke ontwikkeling (publicatie: 16/02/2015)
Verkoop geschenkbonnen Dilsen-Stokkem (publicatie: 25/05/2016)
Invordering niet-fiscale ontvangsten (publicatie: 14/04/2017)
Invordering niet-fiscale ontvangsten IVA Humaniora (publicatie: 09/05/2017)


Toelage reglementen
Huldigingen gouden bruiloften, 100 jarigen (publicatie: 19/12/2013)
Huldigingen huwelijk, geboorte, oppensioenstellingen GR 16/12/2013 (publicatie: 19/01/2013)
Huldigingen huwelijk, geboorte, oppensioenstellingen: aanpassing GR 12/01/2015 (publicatie: 19/01/2015)
Oppensioenstellingen onderwijzend- en bestuurspersoneel stedelijke onderwijsinstellingen (publicatie: 14/02/2014)
Erkende adviesraden (publicatie: 17/02/2017)
Huisvuilbelasting aan Verhoogde Tegenmoetkomingen (publicatie: 18/04/2014)
Culturele en welzijnsverenigingen (publicatie: 19/12/2013)
Culturele programmaties op locatie (publicatie: 19/12/2013)
Ondersteuning en stimulering sportbeoefening (publicatie: 19/12/2013)
Toelage jeugdwerk (publicatie: 21/09/2015)


Contact
Financiële Dienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar