L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Identiteitskaart voor Belgen

Iedere Belg van twaalf jaar of ouder moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart.
Enkele weken voor de vervaldatum of enkele weken voordat je de leeftijd van twaalf jaar bereikt, zal je worden opgeroepen voor de aanvraag van je nieuwe of eerste elektronische identiteitskaart.
Je zal je nieuwe identiteitskaart kunnen afhalen zodra je thuis de pin- en pukcode ontvangt onder gesloten omslag. Op dat ogenblik dient de oude identiteitskaart (of een vervangend identiteitsbewijs) te worden ingeleverd.

Opgelet
Voor de aanvraag van een elektronische kaart moet je je in elk geval persoonlijk aanbieden. Zijn er medische redenen waardoor je je niet persoonlijk kan aanbieden, neem gerust contact op met onze diensten. We zullen dan in de mate van het mogelijke een oplossing zoeken.

Je kunt eventueel iemand anders je identiteitskaart laten afhalen (niet aanvragen!), maar dan moet je wel een volmacht ondertekenen. Je geeft aan de betrokkene immers je pin- en pukcode mee en met deze codes kan iemand een digitale handtekening plaatsen, die wettelijk gelijkgesteld is met een gewone handtekening. Dit formulier vind je onder de rubriek 'Formulieren'. De volmacht kun je niet gebruiken bij de aanvraag van je kaart, waarvoor je je steeds persoonlijk moet aanbieden.

Verlies of diefstal van je identiteitskaart?
Net zoals bij je bankkaart dien je te verhinderen dat andere personen gebruik kunnen maken van de elektronische functies van je kaart.
Contacteer bij verlies of diefstal onmiddellijk de Helpdesk van DOCKSTOP op:
00 800 2123 2123 (in België – gratis nummer – beschikbaar 24u/24 en 7d/7)
**800 2123 2123 (in het buitenland – gratis nummer) De ** moeten vervangen worden door het internationale kengetal van het land van waar wordt gebeld.
0032 2 518 21 23 (betalend maar overal beschikbaar nummer)
Vervolgens doe je aangifte van verlies (bij de afdeling burgerzaken) of diefstal (bij de politie), zodat zij je een voorlopig identiteitsdocument kunnen afleveren.
Met dit attest, een recente en duidelijke pasfoto en € 20 kun je bij de afdeling burgerzaken een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
Mocht je je identiteitskaart na verlies toch terugvinden, geef dan onmiddellijk een seintje aan onze diensten via onderstaande telefoonnummers. Je kan met behulp van je PIN-code de certificaten en elektronische handtekening opnieuw activeren, indien dit binnen de zeven kalenderdagen na melding aan DOCKSTOP is. Je kaart zal dan niet geannuleerd worden. Indien je je kaart niet binnen de zeven kalenderdagen terugvindt, zal je kaart definitief geannuleerd worden. 

Wat meebrengen?
- je huidige identiteitskaart (of het attest van verlies of diefstal)
- een recente en duidelijke pasfoto met witte achtergrond

Kosten
De aanvraag van een nieuwe elektronische identiteitskaart kost € 20.

Links
Op de website van de federale overheid vind je meer informatie over de elektronische identiteitskaart http://eid.belgium.be.

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar