Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Na krokusverlof extra politiecontroles in de fietsstraat & schoolomgeving

Voor aanvang van dit schooljaar werd de schoolomgeving in Dilsen volledig heringericht, waarbij de veiligheid voor fietsers en voetgangers verhoogd werd. Toch stelt zich nog een probleem in de Schoolstraat, die als fietsstraat werd ingericht.

Eén van de maatregelen bij de herinrichting van de schoolomgeving was de heraanleg van het kruispunt Vlessersweg – Schoolstraat met een asverschuiving, waardoor de Schoolstraat als voorrangsweg werd benadrukt. Vanaf dit kruispunt tot aan de scholencampus werd de Schoolstraat een fietsstraat. Dit betekent dat fietsers voorrang krijgen en motorvoertuigen geen fietsers mogen voorbijsteken. De snelheid is beperkt tot maximaal 30 km/u.

Momenteel moeten we echter vaststellen dat veel bestuurders geen of te weinig rekening houden met de regels in deze fietsstraat, en alsnog fietsers voorbijsteken of te hard rijden. Daarom zal de politie vanaf volgende week extra controles uitoefenen op het naleven van de verkeersregels in de Schoolstraat.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar