Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Invullen belastingbrief: dienstverlening FOD Financiën

Sinds juli vorig jaar is het belastingkantoor van Maaseik, bevoegd voor particulieren-loontrekkenden, verhuisd naar Bree, Stadsplein 1. Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte voor het aanslagjaar 2017, inkomsten 2016 kunnen de inwoners van Dilsen-Stokkem zich tijdens de maand juni echter nog steeds wenden tot de vroegere dienst in Maaseik, Bleumerstraat 72. Het kantoor daar zal elke werkdag doorlopend geopend zijn van 09.00 tot 15.00 uur.

Tijdens de maand mei zullen er in Maaseik geen aangiften worden ingevuld. Het kantoor zal echter, zoals anders, énkel geopend zijn op dinsdag en donderdag tijdens de voormiddag en dit uitsluitend voor vragen of inlichtingen. Inwoners die hun aangifte toch reeds in mei willen invullen dienen zich te wenden tot het kantoor in Bree. Daar kan men terecht op volgende momenten: in mei elke voormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur, en in juni elke dag tussen 09.00 en 15.00 uur.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar