Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Bestek en raming centrumplein goedgekeurd!


Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 maart het bestek en de raming voor de aanleg van de infrastructuur op het nieuwe plein ‘Ter Motten’ goedgekeurd.

Voor de realisatie van het plein wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Infrax, dat instaat voor de rioleringswerken en dus ook een deel van de kosten op zich neemt. De totale raming bedraagt ca. € 1.305.000. De inschrijvingen worden uiterlijk 18 april verwacht, waarna het nazicht van de offertes zal starten en het schepencollege een aannemer zal aanduiden.

De verwachting is dat de werken deze zomer zullen kunnen starten. De aanpassing van de bestaande infrastructuur voor gemotoriseerd verkeer in de onmiddellijke omgeving van het centrumplein, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van het mobiliteitsconcept, werd inmiddels volledig uitgevoerd.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar