Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Vergroening wijk Hoefkamp

Maandag starten in de wijk hoefkamp kapwerkzaamheden in het kader van de verfraaiing en vergroening van de wijk. Een kapvergunning voor 113 bomen, een nieuw groenplan en een heraanleg van stoepen zullen zorgen voor een mooiere en nettere leefomgeving in Hoefkamp.

Openbaar groen in woonwijken biedt tal van voordelen. Het zorgt voor rust, schaduw, een gezonde lucht en een aangename woonomgeving. Bij de aanleg van de wijk Hoefkamp zijn destijds heel wat (straat-)bomen aangeplant. Op sommige plaatsen zijn deze bomen volledig ‘uit de kluiten’ gewassen. Een aantal bomen zorgt plaatselijk voor opgeduwde stoepen, beperkte verlichting en soms zwaar overhangende takken.

Daarom heeft het stadsbestuur onlangs een kapvergunning aangevraagd en ontvangen voor het verwijderen van 113 bomen in de wijk Hoefkamp. Aan deze kapvergunning is uiteraard wel een voorwaarde van heraanplanting gekoppeld. Op een infovergadering van 25 september werden alle bewoners uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen en om hierover van gedachten te wisselen.

In een eerste fase, die maandag 9 oktober van start gaat, zullen nieuwe bomen worden gekapt en aangeplant in de Lodderkuil, Saalweg, gedeelte Kolderstraat, A. Rodenbachstraat en Lichtstraat. Er werd gekozen voor diverse soorten van bomen waaronder Winterlinde, Krentenboom, Amberboom, Bolesdoorn, Haagbeuk en Pluimes. Per straatkomt een andere soort. Op de kruispunten komt een hoekbeplating met onder meer een bodembedekkende roos en ligusterhaag. Op die manier wordt de wijk Hoefkamp vergroend en verfraaid.

In een volgende fase zullen de straten Hoefkamp en Kolderstraat opgenomen worden. Hier werden in het verleden al bomen gekapt maar werden er geen nieuwe bomen aangeplant met als gevolg een grijs en versteend straatbeeld. Het stadsbestuur wenst deze straten volgend voorjaar te vergroenen, grindstroken aan te pakken en tevens een aantal verkeersmaatregelen door te voeren. Hiervoor volgt een tweede infovergadering in het voorjaar 2018.

Het kappen van de bomen in de eerste fase zal gebeuren vanaf 9 oktober. In de straten waar gewerkt wordt zal er op dat moment een parkeerverbod zijn. De in- en uitritten van de huizen blijven in de mate van het mogelijke bereikbaar. Wie interesse heeft in het hout van de te kappen bomen kan zich melden bij de stedelijke werkplaatsen.

In de laatste week van oktober worden dan de nieuwe plantvakken aangeduid. Uiteraard kunnen dan ook nog opmerkingen over de inplanting geformuleerd worden. Na het aanplanten worden de stoepen hersteld. Op die manier wordt deze wijk opnieuw een groene, gezonde en aangename leefomgeving.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar