Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Vergroening en verfraaiing wijk Hoefkamp


Een kapvergunning voor 113 bomen, een nieuw groenplan en een heraanleg van stoepen zorgen voor een mooiere en nettere leefomgeving in woonwijk Hoefkamp. Rotary Maasland Lanklaar participeerde in het project en voorzag een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van nieuwe bomen.


Openbaar groen in woonwijken biedt tal van voordelen. Het zorgt voor rust, schaduw, een gezonde lucht en een aangename woonomgeving. Bij de aanleg van de wijk Hoefkamp zijn destijds heel wat (straat-)bomen aangeplant.

Op sommige plaatsen zijn deze bomen volledig ‘uit de kluiten’ gewassen. Een aantal bomen zorgt plaatselijk voor opgeduwde stoepen, beperkte verlichting en soms zwaar overhangende takken. Daarom vroeg en kreeg het stadsbestuur eind augustus een kapvergunning voor het verwijderen van 113 bomen in de wijk Hoefkamp. Aan deze kapvergunning was uiteraard wel een voorwaarde van heraanplanting gekoppeld. Op een infovergadering op 25 september werden alle bewoners uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen en om hierover van gedachten te wisselen.

In een eerste fase worden bomen gekapt en nieuwe aangeplant in de Lodderkuil, Saalweg, gedeelte Kolderstraat, A. Rodenbachstraat en Lichtstraat. Er werd gekozen voor diverse soorten van bomen waaronder Winterlinde, Krentenboom, Amberboom, Bolesdoorn, Haagbeuk en Pluimes. Per straat komt een andere soort. Op de kruispunten komt een hoekbeplanting met onder meer een bodembedekkende rozensoort en ligusterhaag. Op die manier wordt de wijk Hoefkamp vergroend en verfraaid. We zijn ook erg dankbaar dat Rotary Maasland Lanklaar een financiële bijdrage leverde voor de aankoop van de bomen voor de Lodderkuil.

In een volgende fase zullen de straten Hoefkamp en Kolderstraat opgenomen worden. Hier werden in het verleden al bomen gekapt maar werden er geen nieuwe bomen aangeplant met als gevolg een grijs en versteend straatbeeld. We willen deze straten volgend voorjaar vergroenen, grindstroken aanpakken en ook een aantal verkeersmaatregelen doorvoeren. Hiervoor volgt een tweede infovergadering in het voorjaar 2018.

Het kappen van de bomen in de eerste fase ging van start begin oktober. Het hout van de te kappen bomen werd door de stedelijke werkplaatsen verdeeld onder de geïnteresseerde buurtbewoners.

De volgende stap is het herstellen van de stoepen. Op die manier wordt de wijk Hoefkamp opnieuw een groene, gezonde een aangename leefomgeving.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar