Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Gewijzigde verkeerssituatie Hoogbaan

Heel wat sluipverkeer komende uit Neeroeteren gebruikt de Hoogbaan in Rotem om naar Dilsen te rijden, om zo de verkeerslichten aan het kruispunt Rijksweg - Kempenstraat te vermijden. Aangezien de Hoogbaan een belangrijke fietsverbinding is, wil de stad verkeersmaatregelen nemen om het sluipverkeer tegen te gaan – in samenspraak met de buurtbewoners. Tijdens een buurtavond op 7 november werden diverse voorstellen besproken. De meerderheid gaf aan voorstander te zijn van een knip in de Hoogbaan.

Hiertoe werd er een proefopstelling uitgewerkt waarbij de Hoogbaan t.h.v. de Ritserstraat geknipt zal worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer komende van Rotem-centrum richting Dilsen de Rijksweg zal moeten gebruiken. Er worden bloembakken geplaatst ter hoogte van Hoogbaan 40, op de grens van Dilsen en Rotem, waarlangs enkel voetgangers en fietsers doorgang hebben.

Deze proefopstelling zal op vrijdag 15 december 2017 geplaatst worden voor een periode van 2 maanden. Eind januari 2018 volgt er dan een evaluatie.                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar