L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Aanpassing GAS-reglement

Tijdens de gemeenteraad van december werd het GAS-reglement aangepast. De belangrijkste wijziging is de invoering van de minderjarigheid. Tot op heden was het reglement enkel van toepassing op meerderjarigen, maar recent waren er diverse signalen dat er zich steeds meer problemen voordoen op vlak van overlast, veroorzaakt door minderjarigen. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en zwerfvuil. Ook het probleem van de knalbommetjes tijdens de eindejaarsperiode zorgt jaarlijks voor ergernis en hinder.

Concreet kan een minderjarige vanaf 14 jaar nu een GAS-boete krijgen van max. € 175. Uiteraard zijn er enkele rechtswaarborgen voorzien, zoals de plicht om gehoord te worden en een verplichte bemiddelingsprocedure. Ook de mogelijkheid tot gemeenschapsdienst werd weerhouden. Beroep is steeds mogelijk via de jeugdrechter.

De aanpassing van het GAS-reglement in functie van de toepasbaarheid op minderjarigen werd ook voorgelegd aan de jeugdraad, die unaniem een positief advies afleverde.
Voor het volledige reglement kan men steeds terecht op onze stedelijke website www.dilsen-stokkem.be.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar