L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Dilsen-Stokkem absolute koploper inzake zonne-energie!


Van alle Vlaamse steden en gemeenten is Dilsen-Stokkem de beste leerling van de klas wat betreft het benutten van het zonnepotentieel, met een benuttingsgraad van 10,5%. Dat blijkt uit gegevens van het Vlaams Energieagentschap. Dat zette met behulp van de zonnekaart het vermogen van de zonnepanelen die reeds op de Vlaamse daken liggen tegenover het potentiële vermogen van elke gemeente. 


Op provincieniveau is Limburg (met gemiddeld 6,6%) de absolute koploper wat de benuttingsgraad van de daken voor zonnepanelen betreft. Nagenoeg alle Limburgse steden en gemeenten doen het beter dan het Vlaamse gemiddelde, en Dilsen-Stokkem is dus de absolute koploper met een benuttingsgraad van 10,5%. Er zijn in Dilsen-Stokkem gemiddeld 76,7 zonnepanelen per 1000 inwoners en een potentieel vermogen van 192 MW.

Het inzetten op hernieuwbare energie is voor het stadsbestuur al geruime tijd een prioriteit. We doen hier zelf ook actief onze duit in het zakje, want op nagenoeg alle stedelijke scholen bevinden zich zonnepanelen. Het is dan ook fijn om te horen dat de inspanningen van zowel het stadsbestuur als uiteraard ook onze inwoners lonen. Toch moeten we streven naar een nog hogere benuttingsgraad, wat niet alleen ten goede komt aan de duurzaamheid van onze energiebevoorrading maar tegelijk ook de energiefactuur naar beneden haalt.

Wie zelf eens wil nagaan of zonne-energie voor zijn of haar woning een goede optie is, kan hiervoor terecht op de zonnekaart, die terug te vinden is op www.energiesparen.be/zonnekaart. Daar kan elke Vlaming nagaan of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen. Je kan ook onmiddellijk een berekening maken van de kostprijs en winst die je dit oplevert!

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar