L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Schade aan landbouwgewassen

Bij hevige regenval, hagel, vorst, ... kan er schade ontstaan aan bepaalde landbouwgewassen. Landbouwers die dit wensen kunnen de geleden schade laten ramen. Er dient een verzoek gericht te worden aan het stadsbestuur. Vervolgens dient te worden overgegaan tot de bijeenroeping van de "schadecommissie". Het is deze commissie die de schade zal ramen. Voor alle duidelijkheid. De schadecommissie keert geen schadevergoedingen uit. De vaststelling van de geleden schade kan wel gebruikt worden voor het indienen van een schadeaangifte bij de federale en regionale overheden.

Contact
Secretariaat

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar