L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Arbeids- en beroepskaarten voor niet-Belgen

Een buitenlandse werknemer kan in België arbeid in loondienst verrichten indien hij voorafgaand over een arbeidskaart beschikt.

De Vlaamse overheid is bevoegd voor het uitreiken van arbeidskaarten. Er bestaan drie types:

- De arbeidskaart A geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.

- De arbeidskaart B geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste 12 maanden, te werken voor één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen.

- De arbeidskaart C geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Zij wordt toegekend voor een bepaalde duur en kan eventueel worden hernieuwd.

Indien je niet over de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte beschikt en je wenst een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen op het Belgische grondgebied, heb je een beroepskaart nodig. Er bestaan wel bepaalde uitzonderingen. De federale overheid is bevoegd voor het uitreiken van beroepskaarten.

Je kan informatie bekomen en de aanvraagformulieren afhalen bij de dienst vreemdelingen.


Links
Meer informatie over arbeidskaarten vind je op de website van het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie (http://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/arbeidskaart). Op deze website vind je ook de aanvraagformulieren.

Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Afdeling Arbeidsmarkt - Cel Migratie

Koning Albert II laan 35 bus 21

1030 Brussel

Tel 02 553 39 42

Fax 02 553 44 00 - 02 553 44 22

Meer informatie over beroepskaarten vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (http://economie.fgov.be/nl/). Op deze website vind je ook de aanvraagformulieren.


Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar