L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Bevolkingscijfers

Jaarlijks worden er door het rijksregister statistieken opgemaakt betreffende omvang, groei en samenstelling van de inwoners van Dilsen-Stokkem. Deze statistieken kan je raadplegen bij de dienst bevolking.


Links
Cijfers op nationaal niveau kun je raadplegen via de website van de federale overheid www.belgium.be.

Cijfers op lokaal niveau kun je raadplegen via de website van de Vlaamse overheid http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/cijfergegevens-over-vlaanderen.


Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar