L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Eensluidend verklaring

Je kan afschriften (fotokopieën) van originele documenten eensluidend laten verklaren ("wettigen") bij de dienst bevolking. Je legt daartoe de fotokopie en het origineel voor of laat een kopie maken op de betreffende dienst.

Opgelet! Een identiteits- of verblijfsdocument kan nooit voor eensluidend verklaard worden.


Wat meebrengen?
Het originele document met de nodige fotokopieën


Kosten
Een eensluidend verklaring zelf gebeurt gratis.

Het maken van een fotokopie kost je € 0.2 per bladzijde.


Links
Opgelet!

Vanaf 31 maart 2004 is de eensluidend verklaring van fotokopieën afgeschaft voor documenten die je moet afleveren aan de federale, Vlaamse of Waalse overheid. Meer informatie vind je op de website www.eensluidendverklaring.be.


Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar