L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Erkenning

Als je niet gehuwd bent met de moeder, kun je als vader je kind erkennen.
Je kan dit doen:
- voor de geboorte: je legt een doktersattest voor waaruit de zwangerschap blijkt
- bij de aangifte van de geboorte
- na de geboorteaangifte
Het is in elk geval vereist dat de moeder aanwezig is. Zij moet immers haar toestemming geven voor de erkenning.
Een erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen mogelijk als het kind toestemt.
Wil de ouder en/of het kind niet in de erkenning toestemmen, dan kan de erkenner hen dagvaarden voor de rechtbank.

Wat meebrengen?
- de identiteitskaarten van vader en moeder
- eventueel een doktersattest waaruit de zwangerschap blijkt (indien erkenning voor de geboorte)
- een attest van toepasselijke wetgeving inzake erkenning (indien de erkenner niet de Belgische nationaliteit heeft)
Het toepasselijk recht van het land waarvan de erkenner de nationaliteit bezit, dient immers te worden toegepast. Een dergelijk attest kan worden bekomen bij het consulaat van het land van herkomst.


Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar