L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Uittreksel uit het strafregister

Iedereen die zijn identiteit bewijst, heeft recht op inzage van alle gegevens die over hem geregistreerd staan in het strafregister. Hij heeft ook het recht er een uittreksel van te vragen. Het uittreksel uit het strafregister is het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden. Er bestaan drie modellen.

Model 1 (artikel 595 Wetboek Strafvordering)
Model voor gewoon gebruik (voor wie niet in aanmerking komt voor model 2 of 3)

Model 2 (artikel 596, al. 1 Wetboek Strafvordering)
Model dat wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wenst uit te voeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld

Model 3 (artikel 596, al. 2 Wetboek Strafvordering)
Model dat wordt afgeleverd aan iedereen die toegang wil krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt

Een uittreksel uit het strafregister dient persoonlijk te worden afgehaald. Je kan eventueel een volmacht geven om het document door iemand anders te laten afhalen. Het volmachtformulier vind je op deze website onder 'formulieren'.

Hou er rekening mee dat het document mogelijk niet onmiddellijk kan worden afgeleverd, afhankelijk van je strafregisterdossier en het benodigde model.

Indien je over een kaartlezer beschikt, kun je je attest ook digitaal opvragen. Ga hiervoor naar het burgerzaken loket.

Wat meebrengen?
- je identiteitskaart

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar