L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Wettiging handtekening

Het wettigen of het legaliseren van een handtekening is een handeling waarbij de gemeente de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze echtheid geldt enkel voor de handtekening, niet voor de voorgelegde tekst of de taal waarin de tekst is opgesteld.

Om je handtekening te laten wettigen, dien je je persoonlijk aan te melden in het bezit van je identiteitskaart.

Een handtekening op een document bestemd voor het buitenland, kan enkel door de burgemeester gewettigd worden.

Het stadsbestuur is gerechtigd om de wettiging van handtekening te weigeren in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de tekst niet in het Nederlands is opgesteld, wanneer een stuk wordt voorgelegd dat bestemd zou zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden of in geval van een private akte, zoals een eigenhandig geschreven testament of een schenking.

Contact

Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar