L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Wilsbeschikking

Je kan tijdens je leven een verklaring afleggen over de wijze waarop je later wenst te worden begraven. Je kan er ook voor kiezen om je lichaam te laten cremeren. Als je kiest voor crematie kan je bovendien vooraf bepalen wat er met de assen dient te gebeuren.

Deze verklaring moet na overlijden nageleefd worden door je nabestaanden.

Je kan je voor het vastleggen van deze wilsbeschikking aanmelden bij de dienst burgerlijke stand. Naast de bestemming van je lichaam of de assen, kun indien gewenst ook kiezen voor een uitvaartplechtigheid.De verklaring kan je steeds herroepen of wijzigen.

Hieronder vind je alvast de mogelijkheden:

- begraving
- crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op een daartoe bestemde perceel van de begraafplaats
- crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
- crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
- crematie gevolgd door bijzetting van de as in een columbarium van de begraafplaats
- crematie gevolgd door uitstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
- crematie gevolgd door begraving op een andere plaats dan de begraafplaats
- crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
- een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging
- een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging

Wat meebrengen?
- je identiteitskaart

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar