L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Brandveiligheid

Ter bescherming van de bezoekers, uitbaters en eigenaars van horeca-zaken werd door de stad een politiereglement “Brandveiligheid in horeca-zaken en gelijkaardige inrichtingen” opgesteld. Iedere inrichting die onder dit reglement valt, dient voorafgaand aan de opening een brandveiligheidscontrole aan te vragen bij de dienst lokale economie.

Alvorens een horeca-zaak te starten is het aangewezen dit reglement grondig door te nemen, zo vermijdt u achteraf bijkomende kosten en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Voor bijkomende informatie kan u altijd terecht bij de dienst lokale economie.

Links
Politiereglement op de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Contact

Dienst Economie


                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar