L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Socio-economische vergunning

Voor de uitbating van een handelszaak heb je in bepaalde gevallen een zogenaamde socio-economische vergunning of machtiging nodig.

Dit is o.a. het geval wanneer je een handelszaak opstart (je bouwt zelf een dergelijke zaak, je huurt een handelspand, je verbouwt een bestaand pand ...) met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400m², toegankelijk voor het publiek. Maar ook wanneer je kleinhandelszaak op zich een netto verkoopoppervlakte heeft van minder dan 400m² maar deel uitmaakt van een groter geheel, is een socio-economische vergunning vereist.

Let op: Voor de berekening van de netto verkoopoppervlakte wordt eveneens niet-overdekte verkoopoppervlakte in rekening gebracht (bv. tuincentra).

De socio-economische vergunning kan je aanvragen door gebruik te maken van het formulier SE.1 wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid of van het formulier SE.2 wanneer het te vergunnen project een handelsgeheel betreft bestaande uit meerdere vestigingen.

Het aanvraagformulier maak je, samen met een socio-economische studie waarvan de inhoud de elementen dient te bevatten zoals vermeld in de bijlage gehecht aan voormelde aanvraagformulieren, per aangetekende zending over aan het college van burgemeester en schepenen.

De machtiging wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en een kopie van het volledige dossier wordt door de gemeente overgemaakt aan het Nationaal Socio-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD). Wanneer het een handelsvestiging betreft die groter is dan 1000m² zal het NSECD ook een advies afleveren aan de gemeente.

De socio-economische vergunning wordt verleend door de gemeente, maar het NSECD behoudt zich het recht om hier tegen in beroep te gaan. In dit geval zal het Interministrieel Comité voor de Distributie (ICD) oordelen over de toekenning van de vergunning.

De volledige procedure kan men terugvinden op onderstaande website van de FOD Economie.

Links
Website FOD Economie
Formulier SE.1
Formulier SE.2

Contact
Dienst Economie
                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar