L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Terrasvergunning

Wanneer u als uitbater van een horecazaak een terras voor uw zaak wil inrichten en hierdoor een deel van het openbaar domein inneemt, moet u hiervoor een terrasvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Links
Aanvraagformulier

Contact
Dienst Economie

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar