L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Melding openbare evenementen

Melding openbare evenementen

Alle openbare activiteiten die in Dilsen-Stokkem plaatsvinden, dienen gemeld te worden aan de afdeling WVC. De activiteiten in gesloten ruimte zijn onderworpen aan een meldingsplicht, activiteiten in openlucht aan een vergunningsplicht.

Bedoeling hiervan is enerzijds een overzicht te hebben van alle activiteiten en anderzijds de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen zoals het afzetten van straten, pleinen en markten. Afdeling WVC maakt alle meldingen over voor advies aan de politie Maasland en contacteert indien nodig Wegen en Verkeer, Bos en Groen, de Lijn,...voor bijkomende vergunningen.

Bij grotere evenementen wordt er voorafgaandelijk overleg gepland door de afdeling WVC.

Het meldingsformulier kan je aanvragen bij de afdeling WVC of downloaden via onderstaande link en dient minstens 8 weken voor aanvang bezorgd te worden aan de afdeling. Bij de afdeling WVC kan je ook terecht voor het gratis afsluiten van een vrijwilligersverzekering bij bijzondere evenementen (i.s.m. provincie Limburg en Nationale Loterij).

Links
Meldingsformulier evenementen

Contact
WVC

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar