L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Uitleendienst

De stedelijke uitleendienst is gehuisvest bij de stedelijke werkplaatsen, Pannenhuisstraat 43, Dilsen.

De reservaties gebeuren via de afdeling WVC.

Materialen kunnen afgehaald en teruggebracht worden bij de uitleendienst, elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur.

De materialen zijn verdeeld in 9 categorieën (geluid, beeld, tentoonstelling, vergaderingen, podia en tribunes, receptie, afbakening, sport en spel, varia).

Verenigingen actief in Dilsen-Stokkem, het OCMW Dilsen-Stokkem, de onderwijsinstellingen in Dilsen-Stokkem, de diensten van de politiezone Maasland en de adviesraden van het stadsbestuur kunnen gebruik maken van de stedelijke uitleendienst. De huur van de materialen is gratis, er dient enkel een waarborg betaald te worden door de verenigingen.

Links
Reservatieformulier uitleendienst
Lijst materialen uitleendienst

Contact
WVC

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar