L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Overwelven baangrachten

Om een optimale afvoer van regenwater via de grachten mogelijk te maken, is het niet toegelaten om baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen, noch te bekleden met materialen die de infiltratie van water tegenhouden. Het inbuizen van grachten kan daarom enkel onder strikte voorwaarden die zijn opgenomen in een reglement.

Een aanvraag om een gracht toch te overwelven moet aan Infrax gericht worden a.d.h.v een formulier dat u kan verkrijgen aan de balie van de dienst stedelijke ontwikkeling in het stadhuis of bij Infrax via www.infrax.be of 011 72 20 20. Ook het reglement is hier te verkrijgen.

Links
www.infrax.be

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar