L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Landbouwcommissie - schade door droogte


We kunnen het allemaal vaststellen: het is extreem droog. Momenteel wordt er door de bevoegde minister onderzocht of deze aanhoudende droogte uitzonderlijk is en dus erkend kan worden als landbouwramp. Hiervoor dienen er een aantal voorwaarden vervuld te zijn. Zo moet het KMI, het Koninklijk Meteorologisch Instituut, bepalen of dit weerfenomeen uitzonderlijk is. Daarnaast moet ook de schade ook significant zijn: minstens 1,25 miljoen euro voor de hele sector en minstens 5000 euro per schadegeval.
 
In navolging hiervan wordt de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan landbouwteelten geactiveerd. Deze commissie stelt de schade op de percelen vast, wat belangrijk is voor de inbreng als uitzonderlijke bedrijfsverliezen ingeval de schade niet wordt erkend als landbouwramp, of voor de berekening van de omvang van de schadevergoeding ingeval de schade wel wordt erkend als landbouwramp.

De stad heeft alle landbouwers in Dilsen-Stokkem aangeschreven met de melding dat eventuele schade aan landbouwteelten door de droogte door de gemeentelijke commissie kan worden vastgesteld. Er wordt hen gevraagd dit te melden voor 15 augustus aanstaande, waarna er een plaatsbezoek door de commissie zal worden ingepland om de schade vast te stellen.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar