L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Digitale bouwaanvraag

Sinds kort kan je in onze stad een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen. Bovendien kan je het volledige verloop van het dossier digitaal opvolgen. Deze werkwijze biedt heel wat voordelen. Het proces verloopt sneller, eenvoudiger en transparanter.

Om toegang te krijgen tot het digitale loket, volstaat het om in te loggen met de digitale identiteitskaart.  Klik op onderstaande afbeelding om een digitale bouwaanvraag in te dienen!

Digitalebouwaanvraag


Contact

Dienst Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar