L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert het college van burgemeester en schepenen inzake aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben (bv. gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, masterplannen, studies,...).

De gemeenteraad benoemde de leden van de GECORO voor de periode 2013-2019:

Deskundigen
Frank Vanden Ecker (effectief lid)
Natalie De Smet (effectief lid) en Joris Roex (plaatsvervanger)
Nico Noukens (eff.) en Jean Dreessen (plv.)
Vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen
ACV: Lydia Huskens (eff.) en Jean Leenders (plv.)
ABVV: Madeleine Janssen (eff.) en Daniëlle Verheyen (plv.)
ACLVB: Paul Geraerts (eff.) en Carole Dreessen (plv.)
Distoc: David Vaes (eff.) en Martine Thevissen (plv.)
Unizo: Marc Allard (eff.) en André Geebelen (plv.)
Boerenbond: Albert Bohnen (eff.) en Paul Aerts (plv.)
Stichting Limburgs Landschap: Ingrid Fizgal (eff.) en Marc Stevens (plv.)
RLKM: Jeroen Gilissen (eff.) en Marleen Massonnet (plv.)
Secretaris: Peter De la haye en Jos Wijnen, Cathy Claessens (plv.)

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar