L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Gewestplan

In 1980 werd het gewestplan Limburgs Maasland vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In dit plan is de bestemming van alle gronden vastgelegd (bv. woonzone, industriezone, landbouwzone, recreatiezone,...).

Het gewestplan kan enkel gewijzigd worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).


Links
www.gisvlaanderen.be/geovlaanderen, onder de rubriek 'ruimtelijke ordening'.

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar