L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Onteigeningsplan

Een onteigeningsplan wordt opgemaakt voor gronden die de stad wenst in te lijven bij het openbaar domein.

De procedure voor de opmaak van een onteigeningsplan:

Eerst wordt het ontwerp ontwerp onteigeningsplan voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 60 dagen waarbij het plan ter inzage ligt op het stadhuis en de eigenaars van de te onteigenen percelen bezwaren kunnen indienen (alle eigenaars worden hiervan aangetekend op de hoogte gebracht). Deze bezwaren worden vervolgens behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Tenslotte wordt het onteigeningsplan definitief vastgesteld door de gemeenteraad, waarna het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de minister van binnenlandse aangelegenheden. Een goedgekeurd onteigeningsplan blijft 5 jaar geldig.

Hoe deelnemen aan een openbaar onderzoek?

Alle eigenaars van te onteigenen percelen kunnen bezwaren indienen betreffende de percelen die in het onteigeningsplan zijn opgenomen. Het plan ligt tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening op het stadhuis. Als u bij het plan bezwaren wilt formuleren, dan moet u dat schriftelijk doen, tegen ontvangstbewijs of met aangetekende brief ter attentie van de voorzitter van de GECORO, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem.

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar