L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt het gewestplan voor één of meerdere percelen (zie gewestplan) en leggen de bebouwingsvoorschriften in detail vast (bv. hoe hoog mag er gebouwd worden, hoe diep mag er gebouwd worden,...).

Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen worden opgemaakt door het gewest (Vlaanderen), de provincie en de gemeente.

De procedure voor de opmaak van een gemeentelijk RUP:

Eerst wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 60 dagen waarbij het plan ter inzage ligt op het stadhuis en inwoners opmerkingen of bezwaren kunnen indienen. Deze opmerkingen en bezwaren worden vervolgens behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Tenslotte wordt het RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad, waarna een goedkeuringsbesluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Links Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:

GRUP Heilderveld
Goedkeuringsbesluit
Grafisch plan
Voorschriften
Publicatie

GRUP Elen Centrum
Grafisch plan GRUP Elen Centrum
Nota GRUP Elen Centrum
Goedkeuringsbesluit: herziening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 april 2017
Publicatie Staatsblad GRUP Elen Centrum
Voorschriften GRUP Elen Centrum

GRUP Centrumplein Dilsen
Bestemmingsplan GRUP Centrumplein Dilsen
Nota GRUP Centrumplein Dilsen
Goedkeuringsbesluit GRUP Centrumplein Dilsen
Publicatie BS GRUP Centrumplein Dilsen

GRUP Zorgcampus Stokkem
Bestemmingsplan GRUP Zorgcampus Stokkem 1
Bestemmingsplan GRUP Zorgcampus Stokkem 2
Nota GRUP Zorgcampus Stokkem
Screeningsnota GRUP Zorgcampus Stokkem
Beslissing screening GRUP Zorgcampus Stokkem
Goedkeuringsbesluit GRUP Zorgcampus Stokkem
Publicatie BS GRUP Zorgcampus Stokkem

GRUP Hoeveweg
Bestemmingsplan GRUP Hoeveweg
Nota GRUP Hoeveweg
Plan-MER GRUP Hoeveweg - tekst
Plan-MER GRUP Hoeveweg - kaarten
Plan-MER GRUP Hoeveweg - bijlage 3
Plan-MER GRUP Hoeveweg - bijlage 4
Goedkeuringsbesluit plan-MER GRUP Hoeveweg
Goedkeuringsbesluit GRUP Hoeveweg
Publicatie BS GRUP Hoeveweg

GRUP Peeters
GRUP Peeters
Goedkeuringsbesluit GRUP Peeters
Publicatie BS GRUP Peeters

GRUP Vandeberg
GRUP Vandeberg
Goedkeuringsbesluit GRUP Vandeberg
Publicatie BS GRUP Vandeberg

GRUP Bedrijventerrein Lanklaar
plan
grafisch plan
toelichting
voorschriften
plan mer screening
publicatie BS GRUP Bedrijventerrein Lanklaar


Overzicht Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
Overzicht Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar