L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Stedenbouwkundige attesten

Een stedenbouwkundig attest is een principe-aanvraag over een bouwproject. Wil u weten of u een bepaald project kan realiseren zonder dat u al gedetailleerde plannen heeft uitgewerkt, kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Voor de aanvraag tot stedenbouwkundig attest volstaat een schetsontwerp (niet volledig uitgewerkt plan).

Voor de aanvraag van een stedenbouwkundig attest hoeft u geen eigenaar van de grond te zijn en heeft u ook geen architect nodig. Een stedenbouwkundig attest wordt dan ook vaak aangevraagd door particulieren die een optie hebben op een bepaald perceel, voordat de effectieve verkoop plaatsvindt. Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Let op! Een gunstig stedenbouwkundig attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar