L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Stedenbouwkundige vergunning

Voor tal van werken heeft u een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning) nodig (bv. bouwen, verbouwen, afbreken, uitbreiden,...).

Een gedetailleerd overzicht van de vergunningsplichtige werken kan u vinden op www.bouwenenwonen.be, onder de rubriek '(ver)bouwen' of via www.ruimtelijkeordening.be, onder de rubriek 'vergunningen' – 'stedenbouwkundige vergunningen'.

Eenvoudige aanvraag:

Voor deze werken kan u zelf een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Om u hierbij te helpen heeft de stad voorbeeldmapjes uitgewerkt, waarin u de volledige dossiersamenstelling kunt terugvinden aan de hand van een voorbeeld. Deze mapjes kan u afhalen bij de dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren van het stadhuis of bestellen via e-mail. Er zijn voorbeeldmapjes te verkrijgen voor volgende werken: bouwen van een tuinhuisje, garage, carport of veranda, plaatsen van een afsluiting of zonnepanelen, gevelwijzigingen, functiewijzigingen en het kappen van bomen.

Uitgebreide aanvraag:

Voor deze werken moet u beroep doen op een architect (bv. het bouwen van een woning).

Kosten
Het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning kost 30 euro. Indien de stad een openbaar onderzoek moet organiseren in functie van uw aanvraag, vragen we ook een vergoeding voor de aangetekende zendingen in het kader van dit openbaar onderzoek.

Links
www.bouwenenwonen.be
www.ruimtelijkeordening.be
www.ordevanarchitecten.be

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar