L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Stedenbouwkundige voorschriften

Vooraleer u begint met bouwen, moet u even nagaan of er bepaalde voorschriften van toepassing zijn op uw perceel.

Bij een ligging in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of een ligging in een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) zijn er specifieke bouwvoorschriften bepaald die u moet volgen.

Ligt uw perceel niet in een dergelijk plan, dan moet de aanvraag in overeenstemming zijn met het geldend gewestplan.  Voor Dilsen-Stokkem is dat het gewestplan Limburgs Maasland.

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar