L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Verbeterings- en aanpassingspremie

Of u nu eigenaar of huurder bent, het kan zijn dat uw woning op een gegeven moment niet meer aan de normen beantwoordt: ze wordt te klein, de sanitaire of elektrische installaties zijn verouderd, of het dak is aan een herstelbeurt toe.

Als u dan verbeteringswerkzaamheden uitvoert, komt u misschien in aanmerking voor de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid.

Wordt u op een bepaald moment geconfronteerd met de fysieke ongemakken van het ouder worden en voert u daarom aanpassingswerkzaamheden uit aan uw woning, dan komt u misschien in aanmerking voor een aanpassingspremie.

Wie kan een aanvraag indienen, wat zijn de voorwaarden, welke werkzaamheden komen in aanmerking en wat is het bedrag van de premie vindt u terug op onderstaande website.

Links
www.bouwenenwonen.be, rubriek (ver)bouwen

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar