L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Voorschriften bouwen

Als u wil bouwen op een perceel, bepalen de bouwvoorschriften wat u wel en niet kan bouwen (bv. bouwhoogte, bouwdiepte,...).

Niet op elk bouwperceel gelden dezelfde bouwvoorschriften. Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

1. het perceel is gelegen in een goedgekeurde verkaveling: dan bepalen de verkavelingsvoorschriften zeer gedetailleerd hoe u kan bouwen (bv. bouwhoogte, dakvorm, materiaalkeuze,...).

2. het perceel is gelegen in een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk utivoeringsplan (RUP): dan bepalen de stedenbouwkundige voorschirften van dit plan gedetailleerd hoe u kan bouwen (bv. bouwhoogte, dakvorm, materiaalkeuze,...)

3. het perceel is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling, BPA of RUP: dan zijn er geen gedetailleerde bouwvoorschriften en wordt door de stad bekeken of uw project past binnen de "goede ruimtelijke ordening". Dit betekent dat er wordt gekeken of de functie van het gebouw dat u wil bouwen in de omgeving past (bijvoorbeeld geen discotheek tussen residentiële villa's), of de grootte van het gebouw in de omgeving past (bijvoorbeeld geen gebouw van 6 verdiepingen tussen arbeiderswoninkjes), of het gebouw voldoende respect heeft voor de aangrenzende eigendommen qua lichtinval, bezonning en inkijk (privacy)?

Links
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
www.bouwenenwonen.be

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar